ค้นหา

 
Found: 36

ฮ่องกง : ประตูสู่จีนของไทย

... Office - HKETO) ประจำประเทศไทย ว่า ไทยพร้อมให้การต้อนรับผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเยือนไทยเพื่อเปิดสำักงาน HKETO ที่กรุงเทพฯ ในช่วงต้นปี 2562 และฝ่ายฮ่องกงโดยสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จะจัดคณะนักธุรกิจเยือนไทยในช่วงดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้แจ้งความพร้อมที่จะเริ่มประกาศใช้ช่องทางอัตโนมัติสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง ...

เกาหลีใต้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... โดยนายเพค อุน-กยู (H.E. Mr. Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้ ได้ำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้จำนวน 180 คนจาก 120 บริษัท เยือนไทย อาทิ Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors, Lotte Chemical, POSCO, Korea Telecom เป็นต้ ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... ไทยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปทำธุรกิจใเมียนมาอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่และสิ่งแวดล้อม และประธานาธิบดีเมียนมาก็พร้อมที่จะดูแลนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนใเมียนมาให้ได้รับความสะดวกด้วยเช่นกั  3. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็โครงการที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาให้แก่คณะนักธุรกิจไทย

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมสำักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง และสมาคมนักธุรกิจไทยใเมียนมาได้ให้การต้อนรับนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ...

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจไทย ักลงทุน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจในประเทศญี่ปุ่ ...

... ญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้เศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้ Abenomics ซึ่งในส่วนของไทย มีนักธุรกิจให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในหลายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย Japan External Trade Organization (JETRO) ได้รายงานว่า เมื่อปี ...

เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าพบหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนรัฐกะเหรี่ยง

... และสาขาที่รัฐกะเหรี่ยงให้ความสำคัญ รวมทั้งศึกษาโอกาสความร่วมมือของนักธุรกิจไทยในรัฐกะเหรี่ยง ตลอดจนเปิดโอกาสให้กธุรกิจไทยได้ำเสนอสินค้าและบริการที่รัฐกะเหรี่ยงให้ความสนใจ
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

... สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการหารือระหว่างนักธุรกิจไทยกับภาครัฐของเมียนมาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้กธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการค้าการลงทุนจากผู้กำหนดนโยบายของฝ่ายเมียนมาโดยตรง ...
Myanmar

เอกอัครราชทูตนำสมาคมนักธุรกิจไทยใเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอุตสาหกรรมเมียนมา

...            เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ำคณะสมาคมนักธุรกิจไทยใเมียนมา จำนวน 18 คน เข้าพบนายขิ่ หม่อง โช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา เพื่อติดตามผลการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อเดือนสิงหาคม ...
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยใเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

... การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจใเมียนมา ตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐและสมาคมนักธุรกิจไทยฯ แก่กธุรกิจไทยที่สนใจจะลงทุนใเมียนมา โดยมีผู้เข้าร่วมราว 500 คน                 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของเมียนมา

... ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธุรกิจของเมียนมา และโอกาสด้านธุรกิจให้กธุรกิจไทยได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อัใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date