ค้นหา

 
Found: 36

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

... โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายหม่อง หม่อง โซ นายกเทศมนตรีเมืองย่างกุ้งร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ และนักธุรกิจไทยใเมียนมายังได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ด้วย 3. การจัดหน่วยแพทย์ ...

เกาหลีใต้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... โดยนายเพค อุน-กยู (H.E. Mr. Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้ ได้ำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้จำนวน 180 คนจาก 120 บริษัท เยือนไทย อาทิ Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors, Lotte Chemical, POSCO, Korea Telecom เป็นต้ ...

ฮ่องกง : ประตูสู่จีนของไทย

... Office - HKETO) ประจำประเทศไทย ว่า ไทยพร้อมให้การต้อนรับผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเยือนไทยเพื่อเปิดสำักงาน HKETO ที่กรุงเทพฯ ในช่วงต้นปี 2562 และฝ่ายฮ่องกงโดยสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จะจัดคณะนักธุรกิจเยือนไทยในช่วงดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้แจ้งความพร้อมที่จะเริ่มประกาศใช้ช่องทางอัตโนมัติสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... ไทยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปทำธุรกิจใเมียนมาอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่และสิ่งแวดล้อม และประธานาธิบดีเมียนมาก็พร้อมที่จะดูแลนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนใเมียนมาให้ได้รับความสะดวกด้วยเช่นกั  3. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็โครงการที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ...
Myanmar

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

... ได้เรียบเรียงมาให้ทุกท่านได้รับทราบและทำความเข้าใจ ซึ่งหวังว่าจะสามารถเป็นตัวช่วยชี้ำโอกาสให้กับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยที่กำลังสนใจเตรียมบุกขยายตลาดสินค้าไทยในนครเฉิงตู ขอย้ำอีกครั้งว่า ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... นอกจากนี้ ต้องนำมุมมองความคิดทางธุรกิจของคนรุ่เก่าและคนรุ่ใหม่มาบูรณาการเข้าด้วยกั จึงจะเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของตนเองที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ”   ภาพซ้าย คุณพศินฯ เป็นตัวแทนนักธุรกิจไทยขึ้นกล่าวในงาน “สัปดาห์ผลไม้ไทย” นครเฉิงตู 2558 ภาพขวา คณะฯ สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องพศินฯ  ...
R3A R3A+
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date