ค้นหา

 
Found: 36

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สนับสนุน "โครงการคืนสายตาให้แก่ผู้พิการทางสายตายากไร้" ที่จังหวัดเตยนินห์

... ได้มีส่วนสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับชุมชนไทยและนักธุรกิจไทยใเวียดนามบริจาคเงิน จำนวน 340 ล้านด่อง (ประมาณ 16,129 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่สมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ประจำนครโฮจิมินห์ ...

อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา The Exciting Prospects of Southeast Asia’s Construction Industry and Facility Management towards 4.0

... กรุงย่างกุ้ง จัดโดย Impact Muang Thong Thani               ผู้จัดได้เชิญ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมา กธุรกิจและผู้สนใจชาวเมียนมาเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมการก่อสร้าง ...

ทีมประเทศไทยร่วมผลักดั SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมา

... เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC and SMEs Challenges: Next Steps – Business Matching) ำโดยคุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ... ... โดยคณะยังมีกำหนดการทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Matching) กับนักธุรกิจเมียนมา การเข้าพบหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุนของเมียนมา ...
Myanmar

ญี่ปุ่เชื่อมั่นศก.ไทยไม่คิดย้ายฐาน

"สื่อญี่ปุ่" เผยผลสำรวจผู้ำภาคธุรกิจญี่ปุ่ 85% ยังเชื่อมั่เศรษฐกิจไทย ไม่คิดย้ายฐานการลงทุน ผลสำรวจซึ่งจัดทำโดยหนังสือพิมพ์ธุรกิจชื่อดังอย่าง ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยความร่วมมือกับ สมาคมนักธุรกิจไทยใเวียดนาม บริษัทเอกชนและห้างร้านไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใเขตกงสุล ได้จัดงาน Thai Community Family ...
China

เอกชนอินโดนีเซียชมเชยนโยบายเกษตรไทย

... อินโดนีเซียมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชหลายชนิด กอปรกับมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ทำให้กธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารมองว่า อินโดนีเซียเป็นทั้งตลาดที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพ สามารถเป็นฐานการผลิตได้ ...

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นายนิยม ไวยรัชพาณิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางดวงใจ จันทร กธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ นายชเนศร์ เพ็ญชาติ เลขาธิการสมาคมเจ้าของเรือไทย และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ...

อินโดนีเซียเป็นอันดับ 1 ของชาติอาเซียนที่สหรัฐอเมริกาต้องการลงทุนธุรกิจ

... ขณะที่ไทยได้รับความพึงพอใจน้อยลง จากภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมือง โดยปัญหาที่ถูกมองว่า เป็นอุปสรรคสำคัญใเกือบทุกประเทศของภูมิภาคนี้ คือเรื่องทุจริต หรือคอร์รัปชั่ อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่า ...

เวทีหารือ Thailand - Cambodia Business Forum ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... นายกรัฐมนตรีและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat - JCR) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 2 โดยมีนักธุรกิจและผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ทั้งไทยและกัมพูชา เข้าร่วมกว่า 400 คน และสื่อมวลชนอีกกว่า 100 คน  ใเวทีหารือฯ สมเด็จฯ ฮุน เซนได้แสดงปาฐกถาครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์กับนักลงทุนไทยใโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชาครบรอบ ...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอให้เมียนมาช่วยดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนและทำธุรกิจใเมียนมา โดยย้ำว่า พร้อมสนับสนุนให้กธุรกิจไทยประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date