ค้นหา

 
Found: 37

การประชุมเศรษฐกิจไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 1

... ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโ้มของเศรษฐกิจจีนและข้อแนะนำแก่กธุรกิจไทยว่า ภาคเอกชนไทยควรเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ ... ... ให้เป็นประโยชน์ และใช้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวจีนใทยเป็นตัวช่วยส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่นิยมมากขึ้ ...

ฮ่องกง : ประตูสู่จีนของไทย

... ไทยพร้อมให้การต้อนรับผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเยือนไทยเพื่อเปิดสำักงาน HKETO ที่กรุงเทพฯ ในช่วงต้นปี 2562 และฝ่ายฮ่องกงโดยสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จะจัดคณะนักธุรกิจเยือนไทยในช่วงดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ...

เกาหลีใต้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... โดยนายเพค อุน-กยู (H.E. Mr. Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้ ได้ำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้จำนวน 180 คนจาก 120 บริษัท เยือนไทย อาทิ Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors, Lotte Chemical, POSCO, Korea Telecom เป็นต้ เพื่อแสวงหาโอกาสและลู่ทาง การขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัโอกาสครบรอบ ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้ำ ACMECS (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) หรือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ... ... เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8 ซึ่งไทยเป็เจ้าภาพจัดขึ้ ระหว่างวันที่... ... และประธานาธิบดีเมียนมาก็พร้อมที่จะดูแลนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนใเมียนมาให้ได้รับความสะดวกด้วยเช่นกั ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาให้แก่คณะนักธุรกิจทย

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมสำักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง และสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมาได้ให้การต้อนรับนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ...

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจทย ักลงทุน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจในประเทศญี่ปุ่ ...

... ญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้เศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้ Abenomics ซึ่งในส่วนของไทย มีนักธุรกิจให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในหลายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย Japan External Trade Organization (JETRO) ได้รายงานว่า เมื่อปี ...

เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจทยเข้าพบหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนรัฐกะเหรี่ยง

... และสาขาที่รัฐกะเหรี่ยงให้ความสำคัญ รวมทั้งศึกษาโอกาสความร่วมมือของนักธุรกิจทยในรัฐกะเหรี่ยง ตลอดจนเปิดโอกาสให้กธุรกิจทยได้ำเสนอสินค้าและบริการที่รัฐกะเหรี่ยงให้ความสนใจ
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

... สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการหารือระหว่างนักธุรกิจไทยกับภาครัฐของเมียนมาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้กธุรกิจทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการค้าการลงทุนจากผู้กำหนดนโยบายของฝ่ายเมียนมาโดยตรง ...
Myanmar

เอกอัครราชทูตนำสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอุตสาหกรรมเมียนมา

...            เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ำคณะสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมา จำนวน 18 คน เข้าพบนายขิ่ หม่อง โช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา เพื่อติดตามผลการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อเดือนสิงหาคม ...
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

... การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจใเมียนมา ตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐและสมาคมนักธุรกิจทยฯ แก่กธุรกิจไทยที่สนใจจะลงทุนใเมียนมา โดยมีผู้เข้าร่วมราว 500 คน                 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ...
Myanmar
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date