ค้นหา

 
Found: 37

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

... โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายหม่อง หม่อง โซ นายกเทศมนตรีเมืองย่างกุ้งร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ และนักธุรกิจทยเมียนมายังได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ด้วย 3. การจัดหน่วยแพทย์ ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... ต้องนำมุมมองความคิดทางธุรกิจของคนรุ่เก่าและคนรุ่ใหม่มาบูรณาการเข้าด้วยกั จึงจะเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของตนเองที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ”   ภาพซ้าย คุณพศินฯ เป็นตัวแทนนักธุรกิจไทยขึ้นกล่าวในงาน “สัปดาห์ผลไม้ไทย” นครเฉิงตู 2558 ภาพขวา คณะฯ สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องพศินฯ  ...
R3A R3A+

ฮ่องกง : ประตูสู่จีนของไทย

... ไทยพร้อมให้การต้อนรับผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเยือนไทยเพื่อเปิดสำักงาน HKETO ที่กรุงเทพฯ ในช่วงต้นปี 2562 และฝ่ายฮ่องกงโดยสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จะจัดคณะนักธุรกิจเยือนไทยในช่วงดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ...

อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา The Exciting Prospects of Southeast Asia’s Construction Industry and Facility Management towards 4.0

...  ผู้จัดได้เชิญ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมา กธุรกิจและผู้สนใจชาวเมียนมาเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมการก่อสร้าง ... ... Start-ups ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน           ...

อินโดนีเซียเป็นอันดับ 1 ของชาติอาเซียนที่สหรัฐอเมริกาต้องการลงทุนธุรกิจ

... และพม่า ผงาด 3 จุดหมายปลายทางในอาเซียน ที่บริษัทสหรัฐ อยากเข้ามาขยายกิจการในอนาคต ขณะที่ไทยได้รับความพึงพอใจน้อยลง จากภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมือง โดยปัญหาที่ถูกมองว่า เป็นอุปสรรคสำคัญใเกือบทุกประเทศของภูมิภาคนี้ คือเรื่องทุจริต หรือคอร์รัปชั่ อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่า ...

เอกชนอินโดนีเซียชมเชยนโยบายเกษตรไทย

... ทำให้อินโดนีเซียต้องนำเข้าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าหลักทางการเกษตรหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นข้าว ้ำตาล หอมแดง ถั่วเหลือง หรือเนื้อวัว โดยที่ อินโดนีเซียมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชหลายชนิด กอปรกับมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ทำให้กธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารมองว่า อินโดนีเซียเป็นทั้งตลาดที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพ สามารถเป็นฐานการผลิตได้ ...

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

... ได้เรียบเรียงมาให้ทุกท่านได้รับทราบและทำความเข้าใจ ซึ่งหวังว่าจะสามารถเป็นตัวช่วยชี้ำโอกาสให้กับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยที่กำลังสนใจเตรียมบุกขยายตลาดสินค้าไทยในนครเฉิงตู ขอย้ำอีกครั้งว่า พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูมีนิยามสั้ ๆ ที่ว่า “สินค้าแปลกโดนใจ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date