ค้นหา

 
Found: 37

กรมเอเชียตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนา "โอกาสและความท้าทายในการค้า และการลงทุนกับประเทศเวียดนาม - จากกูรู"

เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ กธุรกิจและนักลงทุน เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ... ... ที่ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร 0 2018 6888 ต่อ 4370 หรือ titi.tcc@gmail.com

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

... ได้คัดเลือกนักกีฬาพิการทางสายตามารับทุนสนับสนุนทุนละ 1 ล้านด่ง รวม 15 ล้านด่ง (ราว 23 , 000 บาท) และได้เชิญผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ และสมาคมนักธุรกิจทยเวียดนาม เป็นตัวแทนฝ่ายไทยมอบเงินสนับสนุน  โดยผู้เข้าร่วมในพิธี  ได้แก่ นายทรรศิน มหามงคล ...

เอกอัครราชทูตนำสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอุตสาหกรรมเมียนมา

...            เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ำคณะสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมา จำนวน 18 คน เข้าพบนายขิ่ หม่อง โช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา เพื่อติดตามผลการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อเดือนสิงหาคม ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาให้แก่คณะนักธุรกิจทย

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมสำักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง และสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมาได้ให้การต้อนรับนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ...

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจทย ักลงทุน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจในประเทศญี่ปุ่ ...

... ญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้เศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้ Abenomics ซึ่งในส่วนของไทย มีนักธุรกิจให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในหลายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย Japan External Trade Organization (JETRO) ได้รายงานว่า เมื่อปี ...

การประชุมเศรษฐกิจไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 1

... ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโ้มของเศรษฐกิจจีนและข้อแนะนำแก่กธุรกิจไทยว่า ภาคเอกชนไทยควรเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ ... ... ให้เป็นประโยชน์ และใช้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวจีนใทยเป็นตัวช่วยส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่นิยมมากขึ้ ...

โยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ... ... (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบั

... ของจีนจะมีขนาดใหญ่กว่าตลาด e-commerce ของสหรัฐฯ อังกฤษ ญี่ปุ่ เยอรมั และฝรั่งเศส รวมกั ด้วยเหตุนี้ จึงเป็โอกาสแก่กธุรกิจทยในการศึกษาและใช้ประโยชน์จากเวทีของเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนและขยายการส่งออกสินค้าไปจีน ...

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมชมการขนถ่ายปลาทูน่าของ บริษัท Foodtech Joint Stock Company

... ได้ไปเยี่ยมชมการขนถ่ายปลาทูน่าที่ท่าเรือ Lotus นครโฮจิมินห์ ตามคำเชิญของนางศิธารา ศรีสถิตย์วัฒนา กธุรกิจทย/เจ้าของ บริษัท Foodtech Joint Stock Company เวียดนาม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของเมียนมา

... ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธุรกิจของเมียนมา และโอกาสด้านธุรกิจให้กธุรกิจทยได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อัใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ...

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนักธุรกิจไทยสำรวจโอกาสด้านเศรษฐกิจตามเส้นทาง ... ... ซึ่งจะเอื้อต่อการค้าการลงทุน และประสงค์ให้ภาคเอกชนไทยได้รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในพื้นที่ ...
Myanmar
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date