ค้นหา

 
Found: 4

ต่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... การที่รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้พยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในเขตการค้าเสรี ด้วยการออก Negative List ฉบับใหม่ที่มีข้อห้ามและข้อจำกัดลดลงกว่าเดิม ... ... (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป) น่าจะดึงดูดให้ธุรกิจต่างชาติมีความสนใจเข้าลงทุนในเขตการค้าเสรีฯ ...

เฉิงตู ทำเลทองครองอันดับหนึ่งของเมืองที่มีการลงทุนจากต่างชาติในจีนตอนใน

... จำนวนของธุรกิจในแต่ละประเภท และภาพรวมแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ ในนครเฉิงตู  ในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจตางชาติเข้ามาลงทุนในภาคการบริการมากที่สุดจำนวน 766 ราย (จาก 863 ราย) หรือคิดเป็นสัดส่วน 88.8% ซึ่งธุรกิจต่างชาติภาคบริการที่จดทะเบียนใหม่ในนครเฉิงตู ...

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบปะกับนักธุรกิจไทยและบรรยายหัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง"

... กันยายน 2556 และทยอยประกาศกฏ/ระเบียบต่าง ๆ เพื่อปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนและเปิดกว้างให้ธุรกิจตางชาติเขาไปดำเนินการค้าและการลงทุนในเขตดังกล่าว รวมถึงเตือนภัยสำหรับนักธุรกิจไทยที่ลงทุน/ต้องการเข้าไปลงทุนในจีน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... และอาจใช้ตลาดอี้อูซึ่งเป็นตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดของโลกเป็นช่อง ทางจำหน่ายสินค้าไทยให้กับจีนและต่างชาติได้ ธุรกิจไทยในมณฑลเจ้อเจียงได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ... ... และการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนซึ่งมีปริมาณการผลิตสูงอยู่ในระดับแนว หน้าของจีน และยังมีระดับต้นทุนในการทำธุรกิจต่ำสุดในเขตเขตพื้นที่เศรษฐกิจสามเหลี่ยม ...
  relevance date