ค้นหา

 
Found: 14

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน : กัมพูชา

... และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างอาเซียนกับคู่พันธมิตรที่อยู่ภายนอกอาเซียน อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... จะส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่น ขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 2.2 ในปี 2563 ขณะที่การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบปกติ กล่าวคือ 1) ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ไม่ได้ดำเนินนโยบายเชิงรุก คือ การอัดฉีนเงินเข้าระบบ (QE) เพื่อลดค่าเงินเยน ...
Japan

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... หงปัญหาธนาคารเงามีความเกี่ยวโยงและมีส่วนทำให้ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สาธารณะของรัฐบาลท้องถิ่น แต่ใขณะเดียวกัน ธนาคารเงาได้ช่วยให้การจัดสรรเงินทุนในจีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญของรัฐบาลท้องถิ่นในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เรื่อง กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว

ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีคนไทยจำนวนมากเดินทางเข้าไปใน สปป.ลาว เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยคาดหวังจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราในประเทศไทย และที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีคนไทยจำนวนมากเดินทางเข้าไปใน สปป.ลาว เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยคาดหวังจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราในประเทศไทย และที่ผ่านมา ได้มีบุคคลบางกลุ่มไปชักชวนและอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยให้เดินทางเข้าไปเปิดบัญชีใน สปป.ลาว ซึ่งส่วนมากเป็นคนไทยในวัยเกษียณตามจังหวัดชายแดนที่ประสงค์จะนำเงินก้อนที่เก็บสะสมไว้ไปฝากประจำเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่...

คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง จีนผลักดันให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากลในเวทีการค้าการลงทุนต่างประเทศ (RMB Internationalization)"

... (หลัก) ที่มีอิทธิพลในระบบเศรษฐกิจของโลก และการเป็นสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศจีนได้ลงนามแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับปอนด์ ยูโร วอน และดอลลาร์สิงคโปร์ รวมทั้งจัดตั้ง ...

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... (ขณะนี้ ยังไม่ได้กำหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ของเงินกองทุนที่ชัดเจน) และริเริ่มการจัดตั้ง "ธนาคารเพื่อการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย" ขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศที่ตั้งอยู่กรอบยุทธศาสตร์ ...

กลุ่มโรงแรมสิงคโปร์ "แพน แปซิฟิก" เปิดโรงแรมแห่งแรกในกรุงเนปิดอว์ ตามกระแสธุรกิจร่วมชาติ

... จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนพม่าจะเพิ่มขึ้น 7 เท่า จากปี 2556 มาอยู่ที่เกือบ 7.5 ล้านคนภายในปี 2563 ขณะที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) เคยคาดว่า เศรษฐกิจพม่าจะเติบโต 7-8% ต่อปี กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ...

ญี่ปุ่นหนุนลงทุนอินโดนีเซีย

... การเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในช่วงเวลาที่มีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้น มองอินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือเจบิค รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการนี้ ...

การลงทุนของต่างชาติในจีน

... และใช้ระยะเวลาการดำเนินการที่สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญ  อย่างไรก็ดี สถาบันทางการเงินและเศรษฐกิจของโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) ธนาคารโลก (World Bank) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยังคงเรียกร้องให้จีนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 3 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า

... external shocks) [1] ระบบธนาคารเงา เป็นการให้สินเชื่อทางตรง หรือทางอ้อมโดยสถาบันการเงินอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น กองทุนรวม บริษัทประกัน หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน โดยส่วนมากไม่ได้รับการกำกับดูแลที่เข้มงวดจากธนาคารกลาง ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date