ค้นหา

 
Found: 63

กลยุทธ์การท่องที่ยวของญี่ปุ่น: ความสำเร็จและผลข้างเคียง

ญีุ่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องที่ยวนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่องทียว หรือวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติทั้งสึนามิหรือแผ่นดินไหวจนกระทบต่อการท่องที่ยวของประเทศ ...

ไทยคว้าแชมป์ประเทศน่าเทียวในอาเซียน

... โดยได้วางกลยุทธ์หลายประการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องทียวให้ฟื้นกลับคืนมา ทราเวล วีกลี ยังอ้างรายงานจากการท่องที่ยงแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้วยว่า... ... การประกาศห้ามออกจากเคหสถานในเวลาค่ำคืนหรือเคอร์ฟิว ของ คสช. ในพื้นที่องที่ยวสำคัญหลายแห่ง อาทิ ภูเก็ต...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องทียว การค้า และวัฒนธรรมไทย-จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

... เพื่อเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องทียว การค้า และวัฒนธรรมไทย - จีน ที่โรงแรม Seaside International ... ... ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานสัมมนาดังกล่าว โดยย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ใกล้ชิด ั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ โดยเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จเยือนจีนอย่างสม่ำเสมอ ...

ททท. เล็งจดลิขสิทธิ์ "ลอยกระทง-สงกรานต์"

... และถือเป็นการจัดงานสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ำให้มีผู้แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการฝ่ายสินค้าและธุรกิจท่องทียว การท่องทียวแห่งประเทศไทย หรือททท. เปิดเผยว่า ...

มณฑลกุ้ยโจว : รูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาการท่องทียว

บทความนี้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องที่ยวของมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ... ... เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมการท่องทียวและการบริการของมณฑลกุ้ยโจว มีพัฒนการที่โดดเด่นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

...  การออกแบบซุ้มประตูหน้าต่างให้เหมือนซุ้มประตูหน้าต่างทรงมณฑปของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 3) โซนการค้าสมัยใหม่ เปิดเป็นพื้นที่เช่าแก่ร้านค้า Modern Trade ั่วไปและเปิดให้เป็นพื้นที่องทียว และมีการสร้าง “จุดนัดพบ” ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

...  การออกแบบซุ้มประตูหน้าต่างให้เหมือนซุ้มประตูหน้าต่างทรงมณฑปของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 3) โซนการค้าสมัยใหม่ เปิดเป็นพื้นที่เช่าแก่ร้านค้า Modern Trade ั่วไปและเปิดให้เป็นพื้นที่องทียว และมีการสร้าง “จุดนัดพบ” ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... ขึ้นเป็นเดือนละ 2 เทียว (2 สัปดาห์/1เทียว) โดยขบวนรถไฟสายนี้จะแตกต่างกับขบวนรถไฟ... ... คือจะจอดเฉพาะสถานีเป้าหมายซึ่งก็คือ 5 ประเทศในเอเชียกลางเ่านั้น ขณะเดียวกันก็จะเตรียม... ... ยังเตรียมที่จะเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์ั้งระบบในพื้นที่ขนส่งสินค้าต้นทางจากมหานครฉงชิ่ง...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... นักท่องที่ยวจีนเดินทางมาท่องทียวในประเทศไทยมากถึง 4.7 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.6 ของนักท่องที่ยวจากต่างชาติที่เดินทางมาท่องทียวในไทย โดยสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นถึง 3 เ่าในระยะเวลาเพียง 5 ปี 3) การลงทุน ปัจจุบันการลงทุนระหว่างไทย –จีนยังอยู่ในระดับต่ำ ั้งประเภทของการลงทุนโดยตรงของไทยในจีน ...

กลุ่มโรงแรมสิงคโปร์ "แพน แปซิฟิก" เปิดโรงแรมแห่งแรกในกรุงเนปิดอว์ ตามกระแสธุรกิจร่วมชาติ

... ก็มองเห็นลู่ทางที่จะเข้ามารุกตลาดพม่า ด้วยการใช้สาธารณูปโภคในด้านการท่องทียวเข้ามาสนับสนุนแผนการสร้างฐาน ธุรกิจในตลาดใหม่แห่งนี้ ... ... ของบ๊อช "นายมาร์ติน เฮเยส" ระบุว่า ธุรกิจของบริษัในพม่ากำลังขยายตัวมากขึ้น โดยบ๊อชยึดมั่นที่จะทำธุรกิจในพม่าในระยะยาว ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date