ค้นหา

 
Found: 1

โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเลเซียในตลาดจีน

... จากการประสานงานกับฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ทุรียนพนธุคุนยิต (Musang King, Raja Kunyit) ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งทุเรียนของมาเลเซีย เนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่องรสชาติที่หวานจัด ...
  relevance date