ค้นหา

 
Found: 25

ไทย-จีนย้ำสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

... Initiative: BRI) ของจีน เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวฝากให้นายกรัฐมนตรีจีนช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีน ... ... ไทยและจีนต่างให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชน นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จในการขจัดความยากจน ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... และภริยาในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล การเยือนครั้งนี้ นับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเกาหลีใต้ในรอบ ... ... โดยเฉพาะจากผลกระทบของสงครามการค้า จึงควรมองหาโอกาสและเพิ่มการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ...

พัฒนาการเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน

... มีสัดส่วนของธุรกิจการร่วมลงทุนสูงถึงร้อยละ 42 ซึ่งมากกว่าการลงทุนร่วมกันระหว่าง Amazon, Facebook, Google และ Netflix ในสหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่วนพียงร้อยละ ... ... บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนที่เริ่มพัฒนาระบบดิจิทัล เช่น Xiaomi, NetEase และ Ping An             3. รัฐบาลจีนเป็นทั้งผู้สนับสนุนหลักและผู้บริโภค ...

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... แห่งแรกภายหลังการเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของนางแคร์รี หล่ำ เมื่อปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ช่วยผลักดันความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน - ฮ่องกง (AHKIA) โดยหวังว่า เมื่อความตกลงทั้งสองฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จะช่วยเพิ่นพูนมูลค่าการค้าไทย ...

รัฐบาล สปป.ลาว ออกมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 8 ประการ

... Operate and Transfer หมายถึง การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐไปดำเนินการ) และ PPP (Public-Private Partnership หมายถึง การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน) เพื่อลดภาระในการกู้ยืม และจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ...

ฮ่องกง : ประตูสู่จีนของไทย

... และมีคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้นำภาคเอกชนของฮ่องกง ผู้แทนรัฐบาลจีน รวมทั้งนักธุรกิจจากกว่า 50 ประเทศ รวมจำนวนกว่า ... ... โดยรองนายกรัฐมนตรีได้หารือแนวทางขยายความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับฮ่องกงรวมทั้งไทยกับจีนเพิ่มเติมและเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

... “เปิดใจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมียนมา” ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรัฐมนตรีขิ่น หม่อง โช ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลเมียนมาในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชนเมียนมา และภาคเอกชนต่างประเทศ โดยมีรัฐวิสาหกิจ 54 รายที่พร้อมร่วมทุนกับภาคเอกชนในหลายสาขา ...
Myanmar

ไต้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... ควรจะเป็นความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย รัฐบาลไต้หวันจึงควรคำนึงถึงการให้ทุนการศึกษา ... ... "ความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญในการร่วมมือด้านอื่น ...
Taiwan

บริษัท ECI-METRO หนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิสาหกิจไทยบนแผ่นดินจีน

... บริษัท ECI-Metro ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ECI Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ในจีน ... ... สร้างความเสียหายและผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนในพื้นที่และทรัพย์สิน หลังจากแผ่นดินไหวสงบลง รัฐบาลมณฑลเสฉวนจึงได้มีโครงการฟื้นฟูความเสียหายให้เมืองกลับคืนสู่สภาพเดิม ...

เฉิงตู ทำเลทองครองอันดับหนึ่งของเมืองที่มีการลงทุนจากต่างชาติในจีนตอนใน

.... 2558) นครเฉิงตูมีธุรกิจจากต่างชาติที่เข้ามาลงทุนรวม 7,091 ราย และมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 60,001 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ... ... โครงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของเมือง ประเภทอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การส่งเสริม จำนวนของธุรกิจในแต่ละประเภท ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date