ค้นหา

 
Found: 1

ทางดวนคุนหมิง-ฮานอย เปิดตลอดสาย เดินทางเพียง 8 ชั่วโมง

... โดยเป็นการกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทางด่วนฮานอย-ลาวกาย เมื่อไปเชื่อมกับทางด่วนคุนหมิง-เหอโข่ว (ชายแดนเวียดนาม-จีน ฝั่งจีน ... ... ซึ่งเปิดใช้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 ทำให้การเดินทางจากคุนหมิง-ฮานอย (ระยะทางรวมประมาณ 650 ก.ม.) สะดวกยิ่งขึ้น และจะกลายเป็นเส้นทางที่ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ...
  relevance date