ค้นหา

 
Found: 2

ซีอานประกาศ Free Transit Visa 72 ชั่วโมง สำหรับ 51 ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

... ยังสอดคล้องกับการยกให้นครซีอานเป็นจุดสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt) ของจีน ล่าสุด ทราบว่าจะมีการเปิดเที่ยวตรง ซีอาน-สิงคโปร์ โดยสายการบินโลว์คอสต์ไทเกอร์แอร์ (ตั้งแต่ 15 พ.ค. 2557) และจะมีการเปิดเที่ยวบินไปยังกรุงมอสโกและกรุงปารีส ...

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมของนครซีอาน

... โครงการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงหลานโจวกับซินเจียง รถไฟสาย Eurasia International Railways ที่เริ่มจากนครฉงชิ่งพาดผ่านนครอันคัง ซีอาน หลานโจว อุรุมชีของจีนไปยังประเทศเอเชียกลางและยุโรป และโครงการรถไฟสายเอเชีย (Trans Asia railways) ...
  relevance date