ค้นหา

 
Found: 4

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

... ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561 และได้ใ้โอกาสนี้นำคณะข้าราชการเดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่ทำงานอยู่ในเมืองฮวาซองและเมืองอันซานซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ห่างจากกรุงโซลประมาณ... ... ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวไทยในเกาหลีใต้ ที่ผ่านมาวัดป่าพุทธรังสีฯ มีบทบาทที่สำคัญในการช่วยเหลือชาวไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก... ... ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้ความช่วยหลือคนทยได้อย่างทันท่วงที โดยคณะได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทย...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... ถามคำถามเกี่ยวกับประเทศอาเซียน           อีกทั้ง ผู้แทนกรมฯ ได้บรรยายการทำงานของกระทรวงฯ ในด้านต่าง ๆ เ่น การเสนอแนะด้านนโยบายต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย การช่วยหลือคนทยในต่างประเทศ การรับรองคณะผู้นำระดับสูง รวมทั้งการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่โต๊ะ ...

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

... โดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้ใ้โอกาสนี้บรรยายภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก... ... ได้มาร่วมการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย       ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก... ... ได้กล่าวถึงบทบาทของกรมสารนิเทศในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวเปิด และภารกิจในการช่วยหลือคนทยในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น : เยือนลำปาง

... “เชื่อมไทยสู่โลก และเชื่อมโลกสู่ไทย” มีการเล่าประสบการณ์จริงของการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของนัการทูต เ่น การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ การช่วยหลือคนทยในลิเบีย การเป็นล่าม และการจัดทำประเด็นสนทนาสำหรับบุคคลสำคัญของประเทศ โดยมีการจัดฉาย ...
  relevance date