ค้นหา

 
Found: 28

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark

... โดยการปฏิรูปเปิดประเทศจีนแบ่งออกเป็น 3 ่วง ได้แก่ 1) ปี 2521 – 2527 “ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนเป็นหลัก... ... อดีตรัฐวิสาหกิจจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐโดยส่งมอบกำไรทั้งหมดให้แก่ รัฐด้วย่นกัน ภายหลังจากการปฏิรูป... ... สัดส่วนการจ้างงานในรัฐวิสาหกิจต่อการจ้างงานทั้งหมดลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 60 ในปี 2541เหลือเพียงร้อยละ 20 ในปัจจุบัน สัดส่วนการส่งออกโดยรัฐวิสาหกิจลดลงเหลือเพียงร้อยละ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

... หม่อง โซ นายกเทศมนตรีเมืองย่างกุ้งร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ และนักธุรกิจไทยในเมียนมายังได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ด้วย ... ... โดยมีชาวเมียนมาเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์ฯ ทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน 4. โครงการช่วยหลือเด็กพิเศษเฉลิมพระเกียรติ สถานเอกอัครราชทูต ...

ญี่ปุ่น : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงเ้าวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคี... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคคันไซ... ... ปฏิบัติการเพื่อค้นหาและช่วยหลือ ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่า...

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยหลือ เพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

... เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยหลือเพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา ณ เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต ... ... ตะวันตก ซึ่งยังไม่มีระบบน้ำประปา ประชาชนส่วนใหญ่ใ้น้ำบาดาลและน้ำจากแม่น้ำเซบั้งไฟที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

... ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเกาหลีใต้       ต่อมาคณะผู้แทนฯ ได้เดินทางไปพบหารือกับผู้แทนศูนย์วยหลือแรงงานต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่ เมืองอันซาน เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ของตลาดแรงงานที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย ...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

... "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ ... ... ได้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ (รอบที่ 2) ซึ่งประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใ่ยา และเครื่องกรองน้ำแบบไม่ใ้ไฟฟ้า เพื่อมอบแก่ทางการเมียนมาร์กรณีสถานการณ์อุทกภัย ...

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) เป็นหน่วยงานหลัก โดยให้ความช่วยหลือและสนับสนุนการวางแผนผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการใ้วัตถุดิบท้องถิ่น การสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชน การหาตลาดในต่างประเทศ นอกจากนี้ ...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... เสถียรภาพและความรุ่งเรื่องต่อประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ญี่ปุ่นจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนกับแอฟริกาที่มีการเติบโตอย่างเห็นได้ัด โดยผ่าน Tokyo International Conference on Africa Development (TICAD ) และให้ความช่วยหลือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ญี่ปุ่นยังคงยึดมั่นในกฎระเบียบของประชาคมโลก ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และรองประธานคณะกรรมการอิสลามและจารีตประเพณีมลายูรัฐกลันตัน มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส

... มอบเงินจำนวน 50,000 ริงกิต หรือประมาณ 400,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาสให้แก่นายซาฟีอี ... ... ได้มีพระกระแสรับสั่งกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เกี่ยวกับการมอบเงินช่วยหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว ในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ ...
Malaysia

จีนสร้างสถิติอีกครั้ง เปิดตัวสะพานสูงสุดของโลก

... มีความเป็นทางด่วนมากยิ่งขึ้น และทำให้การเดินทางจากอำเภอสุ่ยเฉิงในมณฑลกุ้ยโจวถึงอำเภอเสวียนเวยในมณฑลยูนนานร่นระยะเวลาจาก 4-5 ั่วโมง เหลือเพียง 1.30 ั่วโมง การก่อสร้างครั้งนี้ใชHเวลา 3-4 ปี งบประมาณราว 1,000 ล้านหยวน ทีมออกแบบจากบริษัท ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date