ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ความร่วมมือ [x] บทความ [x] การค้า [x] การลงทุน [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ทาง eastasiawatch ขอนำเสนอบทความเรื่องนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ... ... ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ... ... จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้า และมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงที่สุดในโลก ... ... โดยลดการพึ่งพาการลงทุนและการส่งออก ... ... สหภาพยุโรป สหรัฐฯ อาเซียน และญี่ปุ่น ... ... จีนยังมีความตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้านกับไต้หวัน ...
  relevance date