ค้นหา

 
Found: 86

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเยือนไทย

... และหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยง การค้า การลงทุน และความร่วมมือในกรอบอาเซียน - จีน             On July 31 2019, H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, held a joint press conference with H.E. Mr. Wang Yi, State Councilor and Minister of Foreign Affairs of the People's Republic ...

จีน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : จีน

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... เพื่อประเมินสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียโดยมุ่งเน้นประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีนและอินเดีย ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาค โดยในรายงานฉบับปี ค.ศ 2018 OECD ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.85 ด้านการลงทุน ไทยเป็นนักลงทุนอันดับที่ 4 ในเมียนมา รองจากสิงคโปร์ จีน และฮ่องกง   --------------------------------   ทีมประชาสัมพันธ์ กรมเอเชียตะวันออก กันยายน 2561

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ( +6 )     ...

สานสัมพันธ์ไทย - ฮ่องกง ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

... หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ของจีน โดยเฉพาะนโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการรถไฟไทย - จีน พัฒนาการในไทย รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายการต่างประเทศของไทย ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะสหรัฐฯ – จีน) ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการเมืองและความมั่นคงภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบต่อภูมิภาค ...

การสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐"

... อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย - จีน                 ในการสัมมนา นอกจากมีการบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย - จีน ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... การผลิตไวน์ที่เพิ่มขึ้นของจีนทำให้ยอดการขายเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน แบรนด์ "ยูนนานหง" เป็นที่ยอมรับในสมาคมไวน์จีน ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับจากฝรั่งเศส โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าสำคัญ ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเมืองที่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้านเศรษฐกิจที่ต้องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครอบมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 9 Next
  relevance date