ค้นหา

 
Found: 86

บริษัท ECI-METRO หนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิสาหกิจไทยบนแผ่นดินจีน

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู ปัจจุบัน คงไม่มีใครมองข้ามศักยภาพของ  “จีน”  ในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลก หลายปีมานี้ จีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ  ...

มหานครฉงชิ่ง ฐานการผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในแดนมังกร

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู เป็นที่ทราบกันดีว่า นครฉงชิ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของภูมิภาคจีนตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่นครฉงชิ่งได้แยกตัวออกมาจากมณฑลเสฉวน ในฐานะมหานครเพียงแห่งเดียวในจีนตะวันตกและการบริหารเมืองมีอิสระมากขึ้นโดยขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางจีน จึงทำให้นครฉงชิ่งสามารถเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ กอปรกับการที่รัฐบาลจีนได้ดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจจีนตะวันตก ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของจีนตะวันตกให้มีความทัดเทียมกับภูมิภาคจีนตะวันออก...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... และหากพิจารณาถึงเขตเศรษฐกิจที่ตั้งเรียงรายตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรถไฟจีน-ลาว-ไทยจากมณฑลยูนนาน สู่เขตความร่วมมือเศรษฐกิจบ่อหาน (จีน) - บ่อเต็น (ลาว) เขตเศรษฐกิจไชยเชษฐาในเวียงจันทน์ และเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย เขตไฮเทคยวี่ซีและเมืองนวัตกรรมที่ ...
China

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

ก่อนขยายฐานลูกค้าหรือเจาะตลาดสินค้าแห่งใหม่ นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึงสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง รวมทั้ง นโยบายการพัฒนาและการส่งเสริมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในพื้นทีเป้าหมาย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู ก่อนขยายฐานลูกค้าหรือเจาะตลาดสินค้าแห่งใหม่ นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึงสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง นโยบายการพัฒนาและการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... block) เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออกไกล (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางเส้นทางสายไหม โดยตรอกฯ ดังกล่าว มีความยาวทั้งสิ้น ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... ซึ่งเป็นจุดครึ่งทางและทางผ่านของเส้นทางขนส่ง R3A โดยมีด่านบ่อเต็น (สปป.ลาว) เป็นด่านพรมแดนติดกับด่านบ่อหาน (จีน) และด่านห้วยทราย (สปป.ลาว) เป็นด่านชายแดนที่ติดกับด่านเชียงของ (ไทย) รวมระยะเส้นทาง R3A ใน ...
R3A R3A+
Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9
  relevance date