ค้นหา

 
Found: 86

ไทยคว้าแชมป์ประเทศน่าเที่ยวในอาเซียน

... ผลการสำรวจของทราเวลซู ยังพบด้วยว่า ประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวยุโรปในการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกลคือ จีน ขณะที่ออสเตรเลียคว้าแชมป์ประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะเดียวกัน ...

การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

... โดยติมอร์กำหนดการออกใบอนุญาตการทำสัมปทานในน่านน้ำติมอร์ฯ จำนวน 100 ใบ ขณะนี้ได้ออกใบอนุญาตการสัมปทนาทำประมงให้แก่จีนไปแล้ว 17 ใบ และ (2) การส่งเสริมบทบาทของติมอร์ฯ ในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่ ในกรอบความร่วมมือประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส ...
Timor-Leste

เกาะกระแสเศรษฐกิจโลกในแถบเอเชียแปซิฟิก ณ ไต้หวัน

... ซึ่งเป็นกลุ่มความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค โดยมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับคู่ภาคี 6 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) อาทิ การมีมาตรการทางภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายให้คณะ ROC ขอนแก่น และ สศช.

... เนื่องจากผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) กอปรกับสินค้ามูลค่าสูงจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน จีน และเวียดนาม อาทิ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์เริ่มเข้าสู่ไทยตามเส้นทางสาย ๙ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรมีการติดตามและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ...

โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเลเซียในตลาดจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุเรียนของมาเลเซียในตลาดจีน จากการประสานงานกับฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุเรียนของมาเลเซียในตลาดจีน จากการประสานงานกับฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ทุเรียนพันธุ์คุนยิต (Musang King, Raja Kunyit) ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งทุเรียนของมาเลเซีย เนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่องรสชาติที่หวานจัด...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง 3 ตอนด้วยกันแล้ว วันนัี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้ายคือ โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง 3 ตอนด้วยกันแล้ว วันนี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้าย คือ โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน ตอนที่ 1 คลิก ตอนที่ 2 คลิก ตอนที่ 3 คลิก โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน โอกาสและอุปสรรคสำหรับนักธุรกิจไทย ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและนโยบาย...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2014 in China

... เป็นวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมของคนจีน อีกทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างไทย – จีน ในด้านวัฒนธรรมให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจและความรู้สึกดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย ...

ออกงานแฟร์จีนอย่างไร ให้ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้ลุ้นจับคู่ธุรกิจ

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุณหมิง ได้รายงานว่า โครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกสูงถึงร้อยละ 70 แต่ในสภาวะการส่งออกไทยถดถอย เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดส่งออกสำคัญของไทยอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังไม่ฟื้นตัว รวมทั้ง เศรษฐกิจจีนที่เป็นเครื่องจักรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขยายตัวในอัตราที่ลดลง หน่วยงานภาครัฐของไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสภาวการณ์ดังกล่าว โดยเร่งดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นการส่งออกของไทย รวมทั้งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อทดแทนการส่งออกที่หายไป...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.85 ด้านการลงทุน ไทยเป็นนักลงทุนอันดับที่ 4 ในเมียนมา รองจากสิงคโปร์ จีน และฮ่องกง   --------------------------------   ทีมประชาสัมพันธ์ กรมเอเชียตะวันออก กันยายน 2561

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู   มหานครฉงชิ่ง นอกจากจะเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนแล้ว ยังมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมการผลิตที่มีชื่อเสียงและได้รับการจับตามองจากทั่วโลก นั่นก็คือ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบัน มหานครฉงชิ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในการเป็นผู้นำการผลิตสินค้าประเภทดังกล่าว และได้ยกสถานะขึ้นเป็นฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีน และเป็นฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ย้อนกลับไปช่วงปี พ.ศ.2534 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเริ่มผลิตอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ...
Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 Next
  relevance date