ค้นหา

 
Found: 31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมเอเชียตะวันออก

...          ตามที่มีประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ 5/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโครงการ East Asia Unit จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น              บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไ้เสร็จสิ้นแล้ว ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 14/2558 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการ

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 14/2558 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการ

ประกาศผลการสอบคัเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ "โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม"

ตามที่กรมเอเชียตะวันออก ไ้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อคัลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 8/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการโครงการฯ

้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ...

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์ไ้รับการคัลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

             ตามประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 5/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานโครงการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 6/2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit

ตามที่กรมเอเชียตะวันออกไ้มีประกาศ ที่ 3/2558 ลงวันที่ มกราคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit นั้น ตามที่กรมเอเชียตะวันออกไ้มีประกาศ ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

... ยังไ้สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศจีนไ้ให้ความสำัญอย่างยิ่ง            โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นกลุ่ม ... ... ซึ่งจะแข่งแบบเดี่ยว และนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเลือก ซึ่งจะแข่งเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยมีสถาบันการศึกษาในกว่างซีที่เปิดสอนภาษาไทย ...
China

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 12/2558 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ...

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก ที่ 3/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit ้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 6/2558 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

ตามที่กรมเอเชียตะวันออกไ้มีประกาศ ที่ 5/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date