ค้นหา

 
Found: 28

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพนธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

...  ไทยและมาเลเซียได้สถาปนาความสัมพนธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ... ... ปีของการสถาปนาความสัมพนธ์ทางการทูต กระทรวงการต่างประทศได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง ... ... และการเสวนาในหัวข้อ “60 ปี ความสมพนธ์ไทย – มาเลเซีย: การถักทอร้อยรัดสายสัมพนธระหว่างประชาชนสู่อนาคตร่วมกัน” ...
Malaysia

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสมพนธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

ความสมพนธ์ไทย – เวียดนามในช่วง ... ... ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีที่สำคัญระหว่างสองประเทศ ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา ... ... ในส่วนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศสองฝ่ายนั้นมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประทศไทยกับเวียดนามในปี ... ... ซึ่งมีถึงแล้ว ๑๔ คู่ และอยู่ระหว่างการจัดตั้งอีกหลายคู่ ...

งานสัมมนาวิชาการ “5 ทศวรรษ ความสมพนธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

... กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประทศ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... ... จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “5 ทศวรรษ ความสมพนธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”... ... เวียดนาม” ซึ่งกล่าวถึงสายสัมพนธระหว่างไทยกับเวียดนามผ่านกลุ่ม...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเมืองภายในของแต่ละประเทศในภูมิภาค อาทิ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เมียนมา และมาเลเซีย ในประเด็นที่น่าจับตามอง  ความสมพนธระหวางประเทศมหาอำนาจ (สหรัฐฯ - จีน) และผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

นายปัญญรักษ์ พูนทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

... ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และยินดีต่อความสัมพนธระหว่างทั้งสองประเทศที่มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพนธ์ทวิภาคีขึ้นสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปีที่แล้ว... ... เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย... ... อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก: กระทรวงการต่างประทศ www.mfa.go.th

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

... นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามคำเชิญของนายฝ่าม ... ... ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ในปีนี้เป็นปีครบรอบ ๔๐ ปี ความสมพนธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม และเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพนธ์ทวิภาคีระหว่างกันในฐานะประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ...

พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสมพนธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

               เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงการต่างประทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ... ... ได้ร่วมจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสมพนธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี... ...  การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์จัดโดยกรมเอเชียตะวันออกและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม 2560 ถึงวันที่...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ... ... โดยการเยือนครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพนธระหว่างไทยกับบรูไนฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น... ... และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับบรูไนฯ ในรูปแบบประเทศไทย +1 ความสมพนธระหว่างประชาชนกับประชาชน...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... ปีที่ผ่านมานับแต่มีการปฏิรูปและเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา ... ... การพัฒนาเศรษฐกิจจีนในยุคที่ 2 ให้ความสำคัญกับคำว่า ... ... หากคนเหล่านี้รู้จักสินค้าไทยจะช่วยในการประชาสัมพนธ์ให้สินค้าไทยเป็นที่ ... ... ซึ่งสนองผลประโยชน์ของจีนในการส่งเสริมการเข้าไปดำเนินการของบริษัทก่อสร้าง จีนในต่างประทศ และช่วยระบายเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวน ... ... ซึ่งยังมีกฎระเบียบอีกหลายประการที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ...

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... ไทยกับเวียดนามได้ยกระดับความสัมพนธ์เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ... ... และในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ความสมพนธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามมีพลวัตและมีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม ... ... ครั้งที่ 6 ณ กรุงฮานอย ระหว่าง 30 - 31 มีนาคม 2561 ... ... แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ            การประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามที่สำคัญในปี ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ และนายฝ่าม ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date