ค้นหา

 
Found: 18

งานสัมมนาวิชาการ “5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

... และศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” ...

งานสัมมนา "5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย - เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น"

... จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพนธ์ไทย – เวียดนาม เรื่อง “5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม :  ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”  ...
Vietnam

เชิญร่วมสัมมนา “5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

เชิญร่วมสัมมนา “5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” ...

ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสมพนธทางการทูตไทย - อินโดนีเซีย ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำไปรษณีย์ร่วมในหัวข้อ ...

ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสมพนธทางการทูตไทย - อินโดนีเซีย ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำไปรษณีย์ร่วมในหัวข้อ ...

พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสมพนธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

... ประจำประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสมพนธทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนายโน ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสมพนธทางการทูตไทย - เวียดนาม

ความสมพนธ์ไทย – เวียดนามในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมา วันที่ ... ... สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีที่สำคัญระหว่างสองประเทศ ...

งาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพนธ์ไทย – จีน”

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพนธ์ไทย – จีน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสมพนธทางการทูตไทย – จีน  โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีจำนวน ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

... เวียดนาม ครั้งที่ ๒ ที่เรือนรับรองรัฐบาล กรุงฮานอย ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ในปีนี้เป็นปีครบรอบ ๔๐ ปี ความสมพนธทางการทูตไทย - เวียดนาม และเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพนธ์ทวิภาคีระหว่างกันในฐานะประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ...

บันทึกประวัติความสัมพนธ์ไทย-ลาว

บันทึกประวัติความสัมพนธ์ไทย-ลาว เนื่องจากในปี 2558 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพนธ์ทางการทูตระหว่างไทย- ...

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพนธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

...  ไทยและมาเลเซียได้สถาปนาความสัมพนธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่... ... ในโอกาสที่ทั้งสองประเทศครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพนธทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง... ... รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และการเสวนาในหัวข้อ “60 ปี ความสมพนธ์ไทย – มาเลเซีย: การถักทอร้อยรัดสายสัมพนธ์ระหว่างประชาชนสู่อนาคตร่วมกัน”...
Malaysia
Pages: 1 2 Next
  relevance date