ค้นหา

 
Found: 3

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบถนนสายเมียวดี – กอกะเร็กและพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย/ต่องยิน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบถนนสายเมียวดี-กอกะเร็กและพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย/ต่องยิน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบถนนสายเมียวดี-กอกะเร็กและพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา...

จีนอนุมัติการจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเพิ่มเติม 7 แห่ง

... และนับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลจีนอนุมัติจัดตั้งเขตทดลองการค้าในพื้นที่ตอนในของประเทศซึ่งจะเน้นการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการค้า คมนาคมและโลจิสติกส์ระหว่างจีนกับประเทศในยุโรปและเอเชียตามยุทธศาสตร์ OBOR

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) - ยูนนาน ครั้งที่ 6

... ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแต่ฝ่ายซึ่งสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยครอบคลุม 13 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ การส่งเสริมการค้า การลงทุน คมนาคม (โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า) เกษตรกรรม การแพทย์และสาธารณสุข เมืองพี่เมืองน้องการท่องเที่ยว ...
China
  relevance date