ค้นหา

 
Found: 4

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประทศของจีน (2521-2557)

... วันนี้ตอนที่ 2 ทางเราจึงขอนำเสนอเรื่องการปฏิรูปและการเปิดประทศของจีนในช่วง 2521 - 2557 ดังนี้ หลังจากครั้งที่แล้วทางเว็บไซต์ได้นำเสนอ ... ... ซึ่งมีประชากรกินดีอยู่ดี และอาศัยอยู่ในเขตเมืองเป็นหลัก 2. การเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประทศของจีนไปถึง 3 ตอนด้วยกันแล้ว... ... ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและนโยบาย การปฏิรูปเปิดประเทศของรัฐบาลใหม่ประเมินได้... ... รวมทั้งใส่ใจกับความปลอดภัยทางอาหารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 4.4.2 การเปิดเสรีภาคบริการจะเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจไทยประเภทมีความรู้ความเชี่ยวชาญ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... ขอนำเสนอบทความเรื่องนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประทศของจีน ซึ่งจะมีการแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอนด้วยกัน ... ... การพัฒนาประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงทางถนนและรถไฟ การเสริมสร้างระบบสวัสดิการสังคม การพัฒนา SME ซึ่งเป็นตัวสร้างงานที่สัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในสังคมจีน ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประทศของจีน ตอนที่ 3 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า

... คาดว่าจีนจะเปิดเสรีบัญชีทุนอย่างเต็มรูปแบบ (capital account liberalization) ภายในปี 256๐ 3.4 การแข็งค่าของเงินหยวน ที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนได้แทรกแซงเพื่อรักษาให้ค่าเงินหยวนอ่อนกว่าที่ควรจะเป็น ... ... จีนยังจะต้องเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากนโยบายปฏิรูปเปิดประเทศ เช่น ความเสี่ยงและความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีตลาดการเงินและภาคบริการ ...
  relevance date