ค้นหา

 
Found: 4

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับคามสัมพันธ์หุ้นส่นยุทธศาสตร์

... ในการหารือกับฝ่ายญี่ปุ่น ฝ่ายไทยย้ำคามมุ่งมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก TPP11 โดยฝ่ายญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนการตรียมตเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าของไทย และทั้งสองฝ่ายจะเร่งรัดการหารือระดับเทคนิคระห่างอธิบดีกรมเจรจาการค้าระห่างประเทศ ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... ซึ่งเข้ามาใช้ประโยชน์และได้รับอานิสงส์จากเส้นทางเศรษฐกิจนี้โดยตรง ขณะเดียกัน "R3A" กำลังเตรียมตรอรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ย ภายใต้ยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาลจีน ...
China Laos R3A R3A+

ข้อแนะนำสำหรับการตรียมตก่อนการเดินทางไปญี่ปุ่น

ข้อแนะนำสำหรับการตรียมตก่อนการเดินทางไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลญี่ปุ่นได้บังคับใช้มาตรการยกเ้นการตรจลงตรา ...

การตรียมตก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้

ไทยกับเกาหลีใต้มีคามตกลงยกเ้นการตรจลงตรา (ีซ่า) กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอีซ่าล่งหน้า ...
  relevance date