ค้นหา

 
Found: 21

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2564               ใน ด้านการเกษตร เมืองยวี่ซีเป็นเมืองเกษตรกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการปลูกผักเพื่อการส่งออก ... ... ซึ่งนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไป เช่น การได้รับจัดสรรพื้นที่ฟรี การคืนภาษีเมื่อส่งออก ...
China
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date