ค้นหา

 
Found: 23

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... การเสวนาภายใต้หัวข้อ China’s ongoing reforms and its implications for Thai business ตอนที่ 3 การเสวนาภายใต้หัวข้อ China’s ongoing reforms and its implications for Thai business ... ... จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของภาคส่งออกของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสินค้าเกษตรและภาคบริการของไทยที่ประสงค์จะมาลงทุนในจีน ...

อุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดฮ่องกง

... ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กและมีพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรเพียง 7 ตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ... ... หลายบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าข้าวกำลังมีความพยายามอย่างหนักเพื่อหาช่องทางการขายในตลาดใหม่ ๆ สำหรับผลักดันยอดขาย อาทิ การเสนอขายสินค้าข้าวบนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น พฤติกรรมผู้บริโภคในฮ่องกงปัจจุบันหันมาให้ความสนใจในการบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2564               ใน ด้านการเกษตร เมืองยวี่ซีเป็นเมืองเกษตรกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการปลูกผักเพื่อการส่งออก ... ... ซึ่งนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไป เช่น การได้รับจัดสรรพื้นที่ฟรี การคืนภาษีเมื่อส่งออก ...
China
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date