ค้นหา

 
Found: 15

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ...

... "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" (Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand,... ... และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย การสัมมนาฯ เป็นการดำเนินการต่อยอดจากผลการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... การค้าต่างประเทศ 1.7.1 ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มูลค่าการค้าของจีนเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 16.15 ต่อปี (การสงออกเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 16.68 และการนำเข้าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15.64 ต่อปี) ส่งผลให้ในปี 2556 จีนได้แซงหน้าสหรัฐฯ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลกระทบต่อภาคการค้า/การส่งออกของไทยใน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ผลกระทบโดยตรงต่อการค้าระหว่างไทย ... ... ปัจจุบันไทยและจีนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในเอเชียตะวันออก ซึ่งร่วมกันผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบและส่งออกไปขายในประเทศที่ 3 แม้ว่าอุปสงค์ของสินค้าสำเร็จรูปในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... Cultural Industry Investment Group(大唐西市文化产业投资集团)The Tang West Market ประกอบด้วยพื้นที่การค้า โรงแรม ถนนสายวัฒนธรรมและที่ทำการสำนักงาน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,600 หมู่ (ราว 714 ไร่) โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 1) ตรอกการค้าและการท่องเที่ยว (The Tang West Market trade and travel block) เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออกไกล ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... สำรวจตลาดกระจายผลไม้ในนครคุนหมิงในส่วนที่ส่งต่อมายังนครเฉิงตู และศึกษาสถานการณ์การส่งออกผลไม้จากไทยไปยังนครเฉิงตูผ่านเส้นทาง ... ... (โม่ฮัน) ผู้ประกอบการนำเข้าจีน และผู้ประกอบการส่งออกไทย เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์รวมเล่ม และเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทย  ...
China Laos R3A R3A+

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

... ในการดำเนินยุทธศาสตร์ "Cool Japan" เช่นเดียวกับการส่งเสริมการส่งออกโครงสร้างพื้นฐาน โดยเมื่อ พ.ย. 2556 ได้จัดตั้ง ... ... "Cool Japan" ของญี่ปุ่น ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การส่งออกอาหารญี่ปุ่น และ content industry โดยล่าสุด มีรายงานข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

... การส่งเสริมความเข้มแข็งและการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนในอาเซียนตามเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ... ... ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ไทยส่งออกไปบรูไนฯ เป็นมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... บริการไปยังต่างประเทศ เพื่อจะใช้สิทธิพิเศษด้านภาษีนำเข้าและส่งออก ธุรกิจบริการสมัยใหม่ซึ่งเข้าข่ายระเบียบที่ ... ... ยังได้กำหนด 6 ภารกิจทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2557 ได้แก่ การส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร การปรับสมรรถนะ ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... ผู้ประกอบการสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้และภาษีส่งออก การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร/วัตถุดิบ ... ... จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเพื่อดึงดูดนักลงทุน การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเหมิ่งจื้อ ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

....เชียงใหม่และนครเฉิงตูได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ทำให้การส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือต่าง ... ... เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 72% ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 10,880,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง 75% และมีมูลค่าการนำเข้า ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date