ค้นหา

 
Found: 11

การสมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New ...

... เลขาธิการสมาคมเจ้าของเรือไทย และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย การสมมนาฯ เป็นการดำเนินการต่อยอดจากผลการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ...

การสมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... รวมทั้งความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างถาวร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ East ... ... และการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทย ในการกล่าวเปิดการสัมมนา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญและความจำเป็นที่ไทยและอาเซียนต้อง ...

การสมมนา "โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ...

...            นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะจากกรมเอเชียตะวันออก เข้าร่วม  การสมมนาเชิงวิชาการ “โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ...

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

... ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในเมียนมา และโอกาสในการขยายฐานการผลิตของไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมียนมา  การสมมนาในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ...

การสมมนา “แนวทางสายกลางในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)”

... และสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี จัดสัมมนา “แนวทางสายกลางในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ... ... ประกอบด้วยกลุ่มผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม สตรี และเยาวชนในพื้นที่ จชต. การสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กรมเอเชียตะวันออก ...

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

... ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในเมียนมา และโอกาสในการขยายฐานการผลิตของไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมียนมา  การสมมนาในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ...

เกาะกระแสเศรษฐกิจโลกในแถบเอเชียแปซิฟิก ณ ไต้หวัน

... เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การสมมนาฯ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้                 1. การแสวงหากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ...

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

... และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ การสมมนาได้รับความสนใจจากข้าราชการ อดีตข้าราชการ และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเต็มห้องสัมมนากว่า ...

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... มลภาวะที่แย่ลง รวมถึงการทุ่มเทเวลาไปกับการทำงานมากขึ้น และอยู่กับครอบครัวน้อยลง ส่งผลให้การสั่งสินค้าผ่านตลาด E-commerce ในจีนขยายตัวมากขึ้น 1.2 ความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นของชาวจีน ...

พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ

... “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม” เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๗๐ ปีดังกล่าว อาทิ การอบรมทำผ้าบาติก การสมมนาเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เทศกาลภาพยนตร์ การแสดงทางวัฒนธรรม และการประชุมภาคธุรกิจ โดยจะมีการประดับตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในทุกกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date