ค้นหา

 
Found: 45

การลงทุนของต่างชาติในจีน

... จีนยังคงเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในลำดับต้น ๆ ของโลก ในช่วงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562 กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ของจีน มีมูลค่า 124,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ...

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเยือนไทย

... และหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยง การค้า การลงทุน และความร่วมมือในกรอบอาเซียน - จีน             On July 31 2019, H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, held a joint press ...

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และนวัตกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ไทย - ฮ่องกง จำนวน ๔ ฉบับ ในงานสัมมนา “Thailand - Hong ...

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... และการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ เพราะไทยและมาเลเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกันมาก จึงควรร่วมมือกันผลักดันโครงการสำคัญ ๆ ที่คั่งค้างให้มีความคืบหน้า ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น    ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของไทยกับญี่ปุ่นครอบคลุมทั้งด้านการค้า การลงทุน ความร่วมมือระบบราง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือในกรอบภูมิภาค ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันมีดังนี้ ...

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

... ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี 2549 - 2553 ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของอินโดนีเซีย       ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว   เดินหน้าส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ...

ฮ่องกง : ประตูสู่จีนของไทย

... รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนเข้าร่วมด้วย “ร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จ”   รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด ...

เกาหลีใต้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... จะร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ให้เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม  ไทยและเกาหลีใต้มีผลประโยชน์ร่วมกันในด้านใดบ้าง?...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... และแนวระเบียงเศรษฐกิจใต้ (Southern Economic Corridor) หากพัฒนาได้สำเร็จ ก็จะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ และ SMEs ของไทยและเมียนมาอย่างมาก และนี่คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม  ...
Myanmar

พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

...  อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและเอกอัครราชทูตได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกด้าน อาทิ การค้า การลงทุน ความมั่นคง การศึกษา และการท่องเที่ยว การครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์นี้ ถือเป็นโอกาสมงคล ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date