ค้นหา

 
Found: 48

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเยือนไทย

... และหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยง การค้า การลงทุน และความร่วมมือในกรอบอาเซียน - จีน             On July 31 2019, H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, held a joint press ...

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และนวัตกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ไทย - ฮ่องกง จำนวน ๔ ฉบับ ในงานสัมมนา “Thailand - Hong ...

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... และการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ เพราะไทยและมาเลเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกันมาก จึงควรร่วมมือกันผลักดันโครงการสำคัญ ๆ ที่คั่งค้างให้มีความคืบหน้า ...

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House)

... หรือเกาหลีใต้เป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทั้งไทยและอาเซียนในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม โดยเกาหลีใต้ได้เริ่มความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจาเมื่อปี ...

การประชุมเศรษฐกิจไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 1

... การประชุมเศรษฐกิจไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเงิน และ การลงทุนไทย - จีน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ...

การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

... รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุน การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประชาชน และในระดับท้องถิ่น ...

ไทยหารือความร่วมมือกับมองโกเลีย

... รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียได้หารือและกำหนดสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวิชาการ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น    ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของไทยกับญี่ปุ่นครอบคลุมทั้งด้านการค้า การลงทุน ความร่วมมือระบบราง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือในกรอบภูมิภาค ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันมีดังนี้ ...

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

... ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี 2549 - 2553 ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของอินโดนีเซีย       ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว   เดินหน้าส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ...

ฮ่องกง : ประตูสู่จีนของไทย

... รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนเข้าร่วมด้วย “ร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จ”   รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date