ค้นหา

 
Found: 45

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

ตอนที่ 2 ทิศทางนโยบายการค้าและการลงทุนของจีนภายใต้รัฐบาลใหม่ โดย ศ. ดร. ซ่ง หง สถาบัน Institute of World Economics and Politics CASS ตอนที่ 2 ทิศทางนโยบายการค้าและการลงทุนของจีนภายใต้รัฐบาลใหม่ โดย ศ. ดร. ซ่ง หง สถาบัน Institute of World Economics and Politics CASS สามารถอ่านตอนที่ 1 ได้ที่ คลิก เมื่อปลายปี 2557 รัฐบาลชุดใหม่ได้ประกาศทิศทางนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน รวมทั้งนโยบายการค้าและการลงทุนช่วงอีก 5 – 10 ปี ในระหว่างการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการการพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่...

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House)

... หรือเกาหลีใต้เป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทั้งไทยและอาเซียนในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม โดยเกาหลีใต้ได้เริ่มความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจาเมื่อปี ...

ฮ่องกง : ประตูสู่จีนของไทย

... รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนเข้าร่วมด้วย “ร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จ”   รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ได้เสนอแนะเพิ่มเติมถึงการพิจารณาลงทุนของวิสาหกิจต่างประเทศว่า ที่ผ่านมา The Tang West Market ประสบปัญหาในการคัดเลือกผู้ประกอบการและผู้ประกอบการไม่มีประสบการณ์การลงทุนในต่างแดน รวมถึงความไม่เชื่อมั่นในชื่อเสียงของ The Tang West Market เนื่องจากเป็นโครงการที่เพิ่งเปิดใหม่ ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... ซึ่งเข้ามาใช้ประโยชน์และได้รับอานิสงส์จากเส้นทางเศรษฐกิจนี้โดยตรง ขณะเดียวกัน "R3A" กำลังเตรียมตัวรอรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาลจีน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ...
China Laos R3A R3A+
Pages: Prev. 1 2 3 4 5
  relevance date