ค้นหา

 
Found: 86
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x]

การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประเทศไทย

... ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเชียตะวนออก ได้นำเอกอัครราชทูตกัมพูชา ... ... เพื่อศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชียตะวนออก อาทิ ผู้ำนวยการ กองเชียตะวนออก ๒ เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่โต๊ะกัมพูชา ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์

กรมชียตะวันออกจัดโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น ... ... สิงหาคม 2562   * * * * * *             กรมชียตะวนออกได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปดำเนินโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น... ... ยังได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และกรมเชียตะวนออก และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมเชียตะวนออก กล่าวถึงภาพรวมการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ... ... เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่... ... ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของโรงเรียนที่ได้ให้โอกาสแก่กรมชียตะวันออกมาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้...

มาเลเซียประกาศนโยบายแห่งชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry4WRD)

... และแนวทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย * * * * * ทีมประชาสัมพันธ์ กรมชียตะวนออก พฤศจิกายน 2561

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรมชียตะวนออกได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเชียตะวนออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ... ... ที่มาเยี่ยมเยียนและขอรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของกรมเชียตะวนออก กรมพิธีการทูตและกรมสารนิเทศ ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... เพื่อประเมินสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเเชียโดยมุ่งเน้นประเทศสมาชิกอาเซียน... ... ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกเฉียงใต้ในช่วงปี 2561 - 2565 ยังสามารถรักษาแนวโน้มการขยายตัวได้อย่างต่เนื่องที่ร้อยละ... ... 14, 2017   * * * * * * * *   ทีมประชาสัมพันธ์  กรมชียตะวนออก  กันยายน 2561

ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ...

               อนุสนธิประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ... ... ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch จำนวน ๑ ัตรา นั้น                 กรมชียตะวนออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... เดินทางเยือนเมียนมา ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 เพื่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย ... ... จีน และฮ่องกง   --------------------------------   ทีมประชาสัมพันธ์ กรมชียตะวนออก กันยายน 2561

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ได้ประกาศถอนตัวออกจากความตกลงนี้เมื่เดือนมกราคม 2560 จึงทำให้ประเทศสมาชิกเหลือ ... ... และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)   ไทยและญี่ปุ่นจะร่วมมือกันต่ไปเพื่อยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ... ... เพื่เป็นเจ้าภาพร่วมกับไทยจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ... ... ----------------------- ทีมประชาสัมพันธ์ กรมชียตะวนออก สิงหาคม ...

โครงการ Awaji Youth Federation 2019

กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Awaji Youth Federation 2019 ซึ่งจัดโดยบริษัท Pasona Group และสมาพันธ์ ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 9 Next
  relevance date