ค้นหา

 
Found: 97

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครับรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561

... เพื่เสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศในหมู่สาธารณชน กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีฯ ...

กรมชียตะวนออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนา "โอกาสและความท้าทายในการค้า และการลงทุนกับประเทศเวียดนาม ...

เพื่เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ นักธุรกิจและนักลงทุน เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมการขยายตลาดการค้า ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark

... เป็นระบบที่อนุญาตให้เกษตรกรขายผลผลิตทางการเกษตรส่วนที่เกินจากโควต้าที่ต้องส่งให้รัฐสู่ตลาดได้ ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... และไม่มีหลักประกันว่าจะมีงานทำในระยะต่ไป บรรยากาศงานเสวนา คลิก ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

... การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 กรมชียตะวนออก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดตาก ได้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ (รอบที่ 2) ซึ่งประกอบด้วย ...

งานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... และมุ่งลงทุนในภาคการเงิน อุตสาหกรรม IT อาหาร พลังงาน และเหมืองแร่ ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอบคุณรูปภาพจาก : www.matichon.co.th

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 3 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า

... ก็จะส่งผลกระทบลูกโซ่ต่ไปยังระบบธนาคารพาณิชย์อีกทอดหนึ่งด้วย ้างอิงข้อมูลจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอบคุณรูปภาพจาก : www.scbsme.com

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส “ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – เมียนมา” (70th Anniversary of Thailand – Myanmar Diplomatic Relations)

               กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส “ฉลองครบรอบ ...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ

... โดยจะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 26 ข้ ใช้เวลาตอบประมาณ 15-20 นาที ได้ที่ลิงก์: https://www.etda.or.th/internetuserprofile2015/#sthash.ewO4g2x4.dpuf กรมชียตะวนออกใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศด้วยกันนะคะ
Pages: Prev. 1 ... 6 7 8 9 10 Next
  relevance date