ค้นหา

 
Found: 97

การสัมมนา “แนวทางสายกลางในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเชียตะวนออก ...

"โครงการอุปถัมภ์โรงเรียนยุวทูตความดี" วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม

... ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ                 * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit                 บัดนี้ กรมชียตะวนออกได้ดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรับเข้าทำงานดังนี้ ...

กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (Fudan University) นครเซี่ยงไฮ้

... พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้พบหารือกับผู้แทนกรมเชียตะวนออก กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และกรมอาเซียน ณ ห้องประชุมกรมเชียตะวนออก โดยมี น.ส. ลดา ภู่มาศ ...

โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู

กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้ โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา ...

เกี่ยวกับเรา

... มาตรา 9 กล่าวถึงประชาชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการด้านต่าง ๆ ได้ กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นความสำคัญดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ...

ขยายการรับผลงานโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับมาเลเซีย

          ตามที่กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศได้มีประกาศ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ ...

กรมชียตะวันออกนำคณะหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องสำรวจความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล ...

... เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทย – กัมพูชา – เวียดนาม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศได้จัดคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 10 Next
  relevance date