ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ด้านการเมือง

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่แสดงความเชื่อมั่นต่ออนาคตของฮ่องกง ภายใต้การปกครองของจีน ตามหลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" (One Country, Two Systems) และความสัมพันธ์ไทย-ฮ่องกง ราบรื่นมาโดยตลอด

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2556
นายกรัฐมนตรีเยือนฮ่องกง และได้หารือทวิภาคีกับ นายเหลียง เจิ้นเอิง ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินและการธนาคารฮ่องกง

ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556
นาง Carrie Lam รัฐมนตรีอาวุโสด้านบริหารของฮ่องกงเยือนไทย และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 
นาง Carry Lam ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และได้เข้าเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งพบหารือกับรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ด้านเศรษฐกิจการค้า

ฮ่องกงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นของไทย ในปี 2560 การค้ารวมไทย - ฮ่องกง มีมูลค่า 15.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.92 จากปี 2559) โดยฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทย ไทยส่งออกไปฮ่องกง 12.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.29 จากปี 2559) และไทยนำเข้าจากฮ่องกง 2.91พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.92 จากปี 2559) และไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฮ่องกง ได้แก่ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งพิมพ์ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก ข้าว ผลิตภัณฑ์ยางพารา

สินค้านำเข้าสำคัญจากฮ่องกง ได้แก่ อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผ้าผืน


การลงทุน

นักลงทุนฮ่องกง มองว่าไทยมีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรและแรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นประตู (gateway) สู่อินโดจีน ขณะที่นักลงทุนไทยนิยมใช้ฮ่องกง เป็นฐานในการเข้าไปลงทุนในจีนตอนใต้ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta - PRD) ที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (การค้า การลงทุน และ การบริการ) กับฮ่องกงภายใต้ความร่วมมือ Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) 

ณ สิ้นปี 2560 ฮ่องกงมีมูลค่าการลงทุนในไทย 14.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.84 จากปี 2559 (สูงเป็นอันดับ 5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.4 ของการลงทุนต่างชาติในไทย) ขณะที่ไทยมีการลงทุนในฮ่องกงรวม 15.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.36 จากปี 2559 (มากเป็นอันดับ 1 และคิดเป็นร้อยละ 13.04 ของการลงทุนของไทยในต่างประเทศ) 

อุตสาหกรรมที่ฮ่องกงนิยมเข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร แร่ธาตุและเซรามิก อุตสาหกรรมเบา/สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเครื่องจักร อุปกรณืและเครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ กระดาษ และการบริการ

การท่องเที่ยว

ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของนักท่องเที่ยวฮ่องกง (รองจากจีนและมาเก๊า) 

นักท่องเที่ยวฮ่องกงนิยมมาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะภูเก็ตและสมุย โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวฮ่องกงเดินทางมาเที่ยวไทย 820,894 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยไปฮ่องกง 560,207 คน (ลดลงร้อยละ 5.8 จากปี 2559) 


แรงงาน

ฮ่องกงถือเป็นเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญของไทย ปัจจุบันมีแรงงานไทยในฮ่องกงประมาณ 4,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ช่วยแม่บ้าน (3,018 คน) ผู้ประกอบอาหาร และบริกร ค่าจ้างผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง มีอัตราเดือนละ 3,920 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 15,680 บาท) นายจ้างฮ่องกงยังมีความต้องการจ้างแรงงานไทย เนื่องจากชื่นชอบนิสัยใจคอของคนไทยและอาหารไทย อย่างไรก็ดี แรงงานไทยมีข้อจำกัดเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ด้านต่างประเทศการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2540

รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาครัฐและเอกชนฮ่องกงต่อไทย
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552


การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

รัฐบาล
ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง (นายต่ง เจี้ยนหัว)

เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ครั้งที่ 15 ที่กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2546ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557