นางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้เยือนไทย
ข่าวเด่น

นางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้เยือนไทย

13 Aug 2019   Views 2184 นางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้เยือนไทย

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับนางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับอาเซียน และความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน 

          On 3 August 2019, H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, held a bilateral meeting with H.E. Ms. Kang Kyung-wha, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea, during the 52nd ASEAN Foreign Ministers’ Meeting, Post Ministerial Conferences and Related Meetings to foster cordial relations between the two countries. Both sides discussed the way forward in enhancing cooperation with the Republic of Korea through ASEAN and Mekong- ROK. Both sides also exchanged views on important issues of mutual interest.

ที่มา: www.facebook.com/ThaiMFA
กระทรวงการต่างประเทศ