ข่าวเด่น

นายจ่อ ติน รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา เยือนไทย

13 Aug 2019   Views 2258 นายจ่อ ติน รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา เยือนไทย

          เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อกระชับความความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง การปฏิบัติต่อเรือประมงไทย และสถานการณ์รัฐยะไข่  

          On 30 July 2019, H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, held a bilateral meeting with H.E. U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation of the Republic of the Union of Myanmar, to discuss issues of mutual interests, including the economic cooperation, connectivity, measures regarding Thai fishing vessels, and the situation in Rakhine State.

ที่มา: www.facebook.com/ThaiMFA
กระทรวงการต่างประเทศ