ข่าวเด่น

การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

11 Oct 2018   Views 2761  การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

                    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ โดยมีนายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุม 13 จังหวัดในเกาะคิวชู ภูมิภาคโจโกะกุ และจังหวัดโอกินะวะ ได้แก่ ฟูกูโอกะ นางาซากิ โออิตะ มิยาซากิ ซากะ คุมาโมโตะ คาโกชิมา โอกินาวา ยามากูจิ ฮิโรชิมะ ชิมาเนะ โอคายามะ และทตโทริ

นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ  กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ในการนี้ นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรชิ โอกาวะ (Hiroshi Okawa) ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ และนายจุงโกะ อิโนะอูเอะ (Jungo Inoue) ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อแนะนำตัวและหารือถึงแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยนายฮิโรชิ และนายจุงโกะ ได้แสดงความยินดีต่อการเปิดสถานกงสุลใหญ่ฯ และกล่าวต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ โดยเห็นว่า การตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แนบแน่นมากขึ้น ในขณะที่ กงสุลใหญ่ฯ เห็นว่า การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เป็นผลมาจากพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และทั้งสองฝ่ายประสงค์จะผลักดันความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้ขยายวงกว้างและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุน การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประชาชน และในระดับท้องถิ่น

 

 นายฮิโรชิ โอกาวะ (Hiroshi Okawa) ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ

                    ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะได้จัดงานเทศกาลไทยในฟูกูโอกะ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 -30 กันยายน 2561 โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายฮิโรชิ โอกาวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ และนายจุงโกะ อิโนะอูเอะ ประธานสภา จังหวัดฟูกูโอกะ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ภายในงานเทศกาลไทยมีการจัดนิทรรศการ "Thailand 4.0 - The future is here." เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การส่งเสริมศิลป-วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สินค้าไทยและอาหารไทย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนประมาณ 12,000 คน

นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ เมืองฟูกูโอกะ (ซ้าย) และ นายจุงโกะ อิโนะอูเอะ ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ (ขวา)

จังหวัดฟูกูโอกะถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม และมีความร่วมมือกับประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดยกรุงเทพฯ และจังหวัดฟูกูโอกะได้ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกันเมื่อปี 2549 และทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่นในสภาจังหวัดฟูกูโอกะ เมื่อปี 2550 และต่อมา ในปี 2553 จังหวัดฟูกูโอกะได้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดของญี่ปุ่นแห่งแรกที่จัดตั้งสำนักงาน ในต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จะใช้สถานที่ทำการชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ที่

ชั้น 3 อาคาร JRJP Hakata เลขที่ 8-1 , Hakataeki Chuogai, Hakata-ku,

Fukuoka City, Fukuoka 812-0012

โทร. +81 (0) 92-686-8775 โทรสาร . +81 (0) 92-686-8761

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : thaicg.fukuoka@mfa.go.th และฝ่ายกงสุล consul.fukuoka@mfa.go.th

โดยในช่วงแรกสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จะให้บริการเฉพาะบางด้าน เนื่องจากยังคงใช้สถานที่ทำการชั่วคราว ได้แก่ การดูแลและคุ้มครองคนไทย และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไทยใน 13 จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00-11.30 น. และเวลา 13.30-15.00 น.

----------------------------

East Asia Watch

ตุลาคม 2561