ข่าวเด่น

ไทยหารือความร่วมมือกับมองโกเลีย

25 Sep 2018   Views 1629 ไทยหารือความร่วมมือกับมองโกเลีย

ไทยกระชับความร่วมมือกับมองโกเลีย 


                    นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนหน่วยงานไทยเยือนมองโกเลียเพื่อเข้าร่วมการประชุมกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลีย (Consultative Body on Bilateral Cooperation) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย ตาม คำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย โดยนายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับนายดาวาซูเรน ดัมดินซูเรน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย
                    รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียได้หารือและกำหนดสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวิชาการ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี ได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิก นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นและพัฒนาการต่าง ๆ ในภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ และไทยรับจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศไทย 
                    ในระหว่างการเยือน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดัมดิน ซอกต์บาตาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย นาย จี. บิลกูน รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรมและกิจการภายในมองโกเลีย และนายทูเมน เทกซ์จาร์กัล ที่ปรึกษาประธานาธิบดีมองโกเลียด้านการต่างประเทศ โดยในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายย้ำความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับและการแลกเปลี่ยนการเยือนกันมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณฝ่ายมองโกเลียที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ ๑ ของกลไกหารือดังกล่าว และขอบคุณรัฐบาลมองโกเลียที่ได้เชิญนักกีฬาฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีเยือนมองโกเลีย และรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า ไทยพร้อมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียเยือนไทยในอนาคต 
                    นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายไทยเห็นว่า เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งสองฝ่ายควรจัดทำความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และความตกลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายมองโกเลียเร่งรัดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องด้วย 
                    กลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลียเป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๖ ครอบคลุมความร่วมมือในทุกสาขาและจัดตั้งขึ้นเพื่อประเมินสถานะของความร่วมมือ รวมทั้งกำหนดแนวทางการกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 
                    ไทยและมองโกเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต กับมองโกเลียเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๗ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างมีไม่มากนัก แต่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ในปี ๒๕๖๐ มูลค่าการค้ารวมระหว่างกันจำนวน ๓๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๓.๔๕ จากปี ๒๕๕๙ สินค้าส่งออกของไทย เช่น กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องจักกลและส่วนประกอบ แทรกเตอร์ เครื่องปรุงรส เครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม สินค้านำเข้าจากมองโกเลีย เช่น สินแร่โลหะ ทองแดง หนังดิบ อลูมิเนียม เป็นต้น  
                    การลงทุนของไทยในมองโกเลียยังค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนไทย โดยบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มเข้าไปลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เข้าไปลงทุนด้านการบริการทางการแพทย์โดยร่วมทุนในโรงพยาบาลชั้นนำของมองโกเลีย สำหรับการท่องเที่ยว ในปี ๒๕๖๐ มีนักท่องเที่ยวไทยไปมองโกเลียประมาณ ๕,๕๐๐ คน และมีนักท่องเที่ยวมองโกเลียมาไทยประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน 
                    นอกจากนี้ไทยเริ่มให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่มองโกเลียมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ปัจจุบันความร่วมมือทางวิชาการอยู่ในแผนงานความร่วมมือในระยะ ๒ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ซึ่งจะร่วมมือใน ๔ สาขา ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สาธารณสุข การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
* * * * * * 
ทีมประชาสัมพันธ์
กรมเอเชียตะวันออก
กันยายน ๒๕๖๑