ข่าวเด่น

เกาหลีใต้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

09 Jul 2018   Views 4648 เกาหลีใต้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทยการเชื่อมโยงนโยบาย New Southern Policy ของเกาหลีใต้กับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย 

นางคัง คยอง-ฮวา (H.E. Ms. Kang Kyung-wha) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2561 ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ เพื่อแสวงหาโอกาสที่ทั้งสองประเทศ จะร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ให้เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 

ไทยและเกาหลีใต้มีผลประโยชน์ร่วมกันในด้านใดบ้าง?

ในการหารือระหว่างนางคัง คยอง-ฮวา กับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงเช้าวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อน “ความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการศึกษา และในกรอบภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation) รวมทั้งความร่วมมือในกรอบอาเซียนที่ไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2562 ซึ่งเกาหลีใต้มีบทบาทอย่างแข็งขันในทุกกรอบความร่วมมือ  

สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลียังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน 

รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศ ของไทยได้แสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกและชื่นชมความพยายามของเกาหลีใต้ รวมทั้งบทบาทของประธานาธิบดีมุน แช-อินในการส่งเสริมสันติภาพอย่างถาวรบนคาบสมุทรเกาหลี 

เกาหลีใต้เสนอเชื่อมนโยบาย New Southern Policy กับ EEC ของไทย 

ประเด็นที่น่าสนใจในระหว่างการเยือนไทยของนางคัง คยอง-ฮวา คือ ในระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี นางคัง คยอง-ฮวา ได้เสนอให้ไทยและเกาหลีใต้เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเชื่อมโยงนโยบาย New Southern Policy ของเกาหลีใต้เข้ากับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ของไทย ซึ่งก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างจริงจัง โดยนายเพค อุน-กยู (H.E. Mr. Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้ ได้นำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้จำนวน 180 คนจาก 120 บริษัท เยือนไทย อาทิ Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors, Lotte Chemical, POSCO, Korea Telecom เป็นต้น เพื่อแสวงหาโอกาสและลู่ทาง
การขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลีใต้  

นโยบาย New Southern Policy เป็นนโยบายที่ริเริ่มโดยนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ โดยได้ประกาศนโยบายนี้ขณะเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศอาเซียน 

ปัจจุบัน เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับ 10 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันจำนวน 12,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และตั้งเป้าจะขยายมูลค่าการค้าให้ถึง 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 ขณะเดียวกันเกาหลีใต้ เป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 12 ของไทย นับเป็นโอกาสที่ดีของไทยที่จะเชื่อมนโยบาย New Southern Policy เข้ากับนโยบาย EEC นอกจากนี้ นโยบาย 4th Industrial Revolution ของเกาหลีใต้ยังสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 ---------------------------