ข่าวเด่น

ญี่ปุ่น : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย

06 Jul 2018   Views 7354 ญี่ปุ่น : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย


ไทยและญี่ปุ่นร่วมจัดประชุม CEAPAD III 

นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่าง วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยในโอกาสดังกล่าวได้พบหารือ ทวิภาคีกับฝ่ายไทยและเป็นเจ้าภาพร่วมกับไทยจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 3 (The Third Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development – CEAPAD III) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

นายโคโนะได้พบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคี อาทิ การค้าการลงทุน ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศในหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของไทยและญี่ปุ่น เช่น สถานการณ์ในรัฐยะไข่และคาบสมุทรเกาหลี การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ระหว่างไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ไปเมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan) ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดภายในปี 2561 นี้ รวมถึงเรื่องการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 นอกจากนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นขอบคุณไทยที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม CEAPAD ครั้งที่ 3 

ไทยและญี่ปุ่นแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกัน 

ก่อนการพบหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคคันไซ จำนวน 3,000,000 เยน หรือประมาณ 900,000 บาท ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียในนามรัฐบาลไทยด้วย ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวแสดงความเห็นใจและหวังว่า ปฏิบัติการเพื่อค้นหาและช่วยเหลือ ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่า อะคาเดมี ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จะประสบความสำเร็จด้วยดี 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. ก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทยด้วย 

สำหรับการประชุม CEAPAD ริเริ่มโดยญี่ปุ่นเมื่อปี 2556 เป็นเวทีความร่วมมือสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกและองค์การระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ปาเลสไตน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของปาเลสไตน์และสอดคล้องกับทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ของประเทศในเอเชียตะวันออก โดยไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดและแข็งขันเพื่อให้ ความช่วยเหลือปาเลสไตน์ในกรอบพหุภาคีอย่าง CEAPAD และไตรภาคี (ไทย-ญี่ปุ่น-ปาเลสไตน์) โดยไทยได้ให้ความช่วยเหลืออบรมด้านการท่องเที่ยวตามความต้องการของปาเลสไตน์

----------------------

ทีมประชาสัมพันธ์ 
กรมเอเชียตะวันออก
4 กรกฎาคม 2561