ข่าวเด่น

เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน

29 Jun 2018   Views 307 เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน

เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน 
ไทยยกทีมแสดงโขน "รามเกียรติ์" ไปแสดงที่เมียนมาเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 

นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้เดินทางร่วมงานแสดงโขน “รามเกียรติ์” ตอน (1) นารายณ์ปราบนนทุก (2) พระรามยกศร (3) ลักสีดา และ (4) ยกรบ ในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เมียนมา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีแห่งรัฐว่าด้วยการต่างประเทศเมียนมา เข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง การแสดงดังกล่าวร่วมจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และรัฐบาลเมียนมา ใน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเนปยีดอ กรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ ระหว่างวันที่ 17-25 มิ.ย. 61 ได้รับความสนใจจากชาวเมียนมาและชาวต่างชาติในเมียนมาจำนวนมาก

ไทยกับเมียนมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2491 (ค.ศ. 1948) โดยขณะนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย และนายอู นุ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมียนมา และเป็นปีเดียวกับที่เมียนมาประกาศเอกราชจากอังกฤษด้วย