ข่าวเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

20 Apr 2017   Views 1537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีบุคคลสำคัญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท อาทิ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กงสุลใหญ่และรักษาการกงสุลใหญ่ไทยในประเทศจีน นายจาง เสี่ยวซ่ง อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้ง ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและจีนเฝ้ารับเสด็จฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้และบ้านพักกงสุลใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนว่านซาน เขตฉางหนิง นครเซี่ยงไฮ้ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 13.25 ตารางวา และเป็นสถานที่ราชการของไทยแห่งที่ 3 ในประเทศจีนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด หลังจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งTags:   China