ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต

06 Nov 2018   Views 348“สืบสานอุดมการณ์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จากอิสลามศึกษาสู่เวทีโลก”

ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต