ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขานุการกรม

12 Jan 2018   Views 723

               อ้างถึงประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 15/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรานั้น     

               กรมเอเชียตะวันออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่
               ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โดย
                        ลำดับที่ 1 - 6 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบเช้า เวลา 09.30 - 12.30 น. 
                        ลำดับที่ 7 - 13 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบบ่าย เวลา 13.30 - 17.00 น.       
               ในส่วนของการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน นั้น สามารถติดตามผลได้ที่เว็ปไซต์ www.mfa.g.th และ www.eastasiwatch.in.th ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ