ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 14/2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

25 Dec 2017   Views 1140

               ด้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการวิเคราะห์ วิจัย ปฏิบัติหน้าที่่สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐฏิจ (JTEPA) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตวามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้


http://m.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20171225-171349-830698.pdf