ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมเอเชียตะวันออก

31 Jul 2017   Views 2660

             ตามที่มีประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ 5/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโครงการ East Asia Unit จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น

             บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังนี้ 
             ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่กรมเอเชียตะวันออกในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้สอบคัดเลือกที่ได้ลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน