ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยชิงหัว เปิดรับสมัครทุน หลักสูตร International Master of Public Health (IMPH)

15 Mar 2017   Views 1034

ด้วยเอกอัครรราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รายงานว่า  Research Center for Public Health มหาวิทยาลัยชิงหัว เปิดรับสมัครทุน หลักสูตร International Master of Public Health (IMPH) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ “Youth of Excellence Scheme of China (YES CHINA) – Master Program Chinese Government Scholarship” โดย มีกำหนดระยะเวลาศึกษา 1 ปี โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าที่พักในมหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ เอกสารหลักสูตรโครงการฯ หรือ www.phrc.tsinghua.edu.cn และ สมัครออนไลน์ได้ที่ http://gradadmission.tsinghua.edu.cn ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2560 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  โทร.  +8610 6 2794936, Fax. +8610 62794536 อีเมล์ phrc@mail.tsinghua.edu.cn