ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (Thailand Business Information Center, Qingdao)

15 Nov 2016   Views 2409 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (Thailand Business Information Center, Qingdao)

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่โทร. +86-532-6887-7038 / 6887-7039 หรืออีเมล์ thaiqingdao@mfa.go.th

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนที่เมืองชิงต่าว