ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (Thailand Business Information Center, Shanghai)

19 Oct 2016   Views 91514 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (Thailand Business Information Center, Shanghai)

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ที่โทร. (+8621) 5260-9899 ต่อ 855 หรืออีเมล์ TBICShanghai@hotmail.com

เอกสารแนบ
1. ประกาศรับสมัครหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนเซี่ยงไฮ้
2. Application Form