ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุน โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

24 Aug 2016   Views 2326 กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุน โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญกับโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” โดยการส่งเรื่องราวความภาคภูมิใจไทยจากทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อนำไปจัดทำคลังข้อมูลเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยบริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเร่งเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ผ่านคลังข้อมูลดิจิตอล ที่ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมและส่งต่อเรื่องราวที่ดีงามจากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคนดีที่น่าชื่นชม อาหารจานเด็ด ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะและงานฝีมือพื้นบ้าน ความคิด สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาไทย ก็สามารถส่งมาให้โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เก็บรวบรวมไว้บนเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ต่อไป
สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมส่งเรื่องราวของท่านได้หลายช่องทาง ดังนี้
1. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1 ปณศ. คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
2. ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.theprideofthailand.com
3. ผ่าน Line Official Account “ภาคภูมิแผ่นดินไทย”
4. ผ่านหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่มีจุดรับเรื่องของโครงการ
5. ผ่านตัวแทนโครงการที่ลงพื้นที่ หรือ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานแต่ละท้องถิ่น
สำหรับผู้ที่ส่งเรื่องเข้าร่วมโครงการ 100,000 ท่านแรก จะได้รับเข็มกลัดที่ระลึกจากโครงการ
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.theprideofthailand.com หรือ โทร. 02 658 0063